El Nadim Centre

El Nadim Centre

El Nadim Centrum is een onafhankelijke NGO in Egypte die in 1993 is opgericht door vier artsen om steun te bieden aan overlevenden van geweld en marteling. 

Op dit moment hebben de meest serieuze en politiek dringende kwesties in Egypte betrekking op onrechtmatige detentie, schendingen van het recht op een eerlijk proces, misbruik dat wordt  gepleegd door veiligheidstroepen (marteling en slechte behandeling in detentiefaciliteiten) en de beperkingen die burgers worden opgelegd. Daarnaast is het bespreken van psychologische problemen nog steeds een taboe in de Egyptische samenleving. Daarom is het werk van het El Nadim Centre van groot belang voor Egyptische slachtoffers van marteling. El Nadim is het enige centrum in Egypte dat zich specialiseert op het verlenen van psychologische steun aan de geweldslachtoffers uit Egyptische detentiecentra. Sinds de oprichting van de organisatie helpt El Nadim jaarlijks ongeveer 400 cliënten. 

De organisatie voert twee programma’s uit: een rehabilitatieprogramma dat betrekking heeft op marteling en een programma dat zich richt op geweld tegen vrouwen. Naast het verlenen van psychologische steun geeft de organisatie ook sociale steun, verwijst ze personen indien nodig door naar de juiste medische instanties, geeft ze training over sociale- en beroepsmatige re-integratie, behartigt ze de belangen van de cliënten en op verzoek bredere belangen die met marteling en geweld samenhangen, stelt ze wetswijzigingen voor en vraagt ze om aansprakelijkheid van de daders.

Vanwege het aanhoudende repressieve politieke klimaat in Egypte dreigt de Egyptische overheid om het centrum te sluiten.

---

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.