Speciale editie Mensenrechtentulp 2018

Mensenrechtentulp

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs voor personen of organisaties die op een vernieuwende manier de mensenrechten in de wereld bevorderen.

In 2018 reikt de Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok een speciale editie van de Mensenrechtentulp uit aan een bijzondere mensenrechtenverdediger.

Hoge Commissaris Zeid

Mensenrechten Commissaris Zeid Ra'ad Al Hussein ontvangt Mensenrechtentulp 2018

De Mensenrechtentulp 2018 is toegekend aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) reikt de prijs uit op 3 september in Den Haag.

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een persoon of organisatie die zich op een unieke manier inzet voor mensenrechten. Aan de prijs is een bronzen beeld en een bedrag van 100.000 euro verbonden om het mensenrechtenwerk van de winnaar voort te zetten. Dit jaar is een bijzondere editie, omdat ook het 70-jarig bestaan gevierd wordt van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Minister Blok: ‘Mensenrechten vormen de basis voor stabiliteit en veiligheid. Daarom is het zeer belangrijk om extra aandacht te vragen voor hen die zich wereldwijd inzetten voor de bevordering van mensenrechten.’

Zeid Ra'ad Al Hussein ontvangt de prijs voor zijn werk als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN. In deze rol sprak hij zich de afgelopen 4 jaar luid en duidelijk uit voor de bescherming van mensenrechten wereldwijd. Minister Blok: ‘Nederland heeft veel waardering voor de manier waarop hij zijn mandaat als Hoge Commissaris heeft ingevuld. Hij stelde mensenrechtenschendingen waar ook ter wereld aan de kaak. Juist deze onafhankelijke kritische houding was nodig omdat de mensenrechten op veel plekken in de wereld onder grote druk staan.’

Per 1 september legt hij zijn functie als Hoge Commissaris neer. Vorige week is bekend geworden dat hij zal worden opgevolgd door de voormalige Chileense president Michelle Bachelet.

In aanvulling op de uitreiking van de Mensenrechtentulp aan vertrekkend Hoge Commissaris Zeid zal rond 10 december, de Internationale Dag voor de Mensenrechten, een aantal lokale mensenrechtenverdedigers ook een Tulp ontvangen ter ondersteuning van hun werk. Deze tulpen zullen worden uitgereikt door enkele Nederlandse ambassades.

Graciela Pérez Rodríguez ontvangt Mensenrechtentulp 2017

De Mensenrechtentulp 2017 is toegekend aan de Mexicaanse mensenrechtenverdedigster Graciela Pérez Rodríguez. Minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) reikt de prijs vrijdag 8 december, twee dagen voor de internationale dag van de mensenrechten, in Den Haag aan haar uit. De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van de Nederlandse regering voor mensenrechtenverdedigers die zich op innovatieve wijze inzetten voor mensenrechten. Aan de prijs is een bronzen beeld en een bedrag van 100.000 euro verbonden om het mensenrechtenwerk van de winnaar uit te breiden.

Graciela Pérez Rodríguez komt op voor de rechten van familieleden van verdwenen personen in Mexico. Via haar werk probeert ze de terughoudendheid om deze zaken te bespreken, te doorbreken. De mensenrechtenverdedigster heeft zelf een verdwenen dochter, broer en drie neven. Graciela Pérez Rodríguez heeft zich als leek verdiept in forensische wetenschap en het Forensic Citizen Science mede opgericht. Dit nationaal collectief van familieleden van vermiste personen in verschillende staten van Mexico heeft zich ingezet voor het Mexicaanse Nationaal Register Verdwenen Personen en een DNA-databank door en voor burgers opgezet die het identificatieproces van gevonden slachtoffers ook in een later stadium nog mogelijk maakt.

Minister Zijlstra: ‘Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij werkt, zet Graciela zich onverminderd in voor de zoektocht naar verdwenen personen in Mexico. Mensenrechtenverdedigers zoals Graciela zijn onmisbaar in de strijd voor een betere wereld. Alleen met druk van binnenuit is echte verandering mogelijk.’
Verdwijningen zijn een groot probleem in Mexico. Zo zijn er sinds begin dit jaar tot aan augustus al ruim 2.400 personen als vermist gerapporteerd. Het Mexicaanse Congres heeft half oktober een nieuwe wet tegen verdwijningen aangenomen, die onder meer voorziet in hogere gevangenisstraffen en een commissie om verdwenen personen te vinden. De Nederlandse regering ziet deze wet als een belangrijke stap voor het oplossen van het probleem.

The bronze tulip-shaped award.

Laatste 3 kandidaten Mensenrechtentulp 2017 bekend

De drie overgebleven kandidaten van de Mensenrechtentulp zijn bekend. De Minister van Buitenlandse Zaken kiest uit deze drie kandidaten de winnaar.

Tijdens de publieke stemronde zijn meer dan 22.000 stemmen uitgebracht. De drie publieksfavorieten zijn: Mirza Shahzad Akbar uit Pakistan, Wang Quanzhang uit China en Graciela Pérez Rodriguez uit Mexico.

De prijs zal rondom de internationale dag van de mensenrechten, op 8 december, door de Minister van Buitenlandse Zaken worden uitgereikt.

De winnaar ontvangt, naast het bronzen tulp beeldje, een prijs ter waarde van € 100.000. €75.000 om het werk uit te breiden en €25.000 voor training. Hiermee kan de winnaar zijn of haar idee verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepasbaar maken. Op die manier komt de prijs ten goede aan meer mensen, op zoveel mogelijk plaatsen.

Stemming voor de Mensenrechtentulp 2017 geopend

Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op een van de tien genomineerden voor de Mensenrechtentulp 2017, een jaarlijkse prijs van de Nederlandse regering  die wordt uitgereikt aan moedige organisaties of personen die op een innovatieve wijze de mensenrechten in de wereld bevorderen. De genomineerden van dit jaar maken zich hard voor uiteenlopende zaken als recht op goed en duurzaam bestuur van natuurlijke grondstoffen in Niger tot rechtsbijstand voor  vrouwen getroffen door geweld of misbruik in Egypte.

De prijs is bedoeld om mensenrechtenverdedigers en organisaties te ondersteunen, hun werk zichtbaar te maken en om anderen te inspireren. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt samen met Justice and Peace aan de selectie van genomineerden en ondersteuning van de uiteindelijke winnaar. Aan de prijs is een geldbedrag van 100.000 euro gekoppeld. Hiermee kan de winnaar zijn werk uitbreiden zodat de prijs ten goede komt aan meer mensen, op zoveel mogelijk plaatsen.

‘Er is steeds minder ruimte voor moedige burgers in het maatschappelijk middenveld. Mensenrechtenverdedigers durven zich soms niet te spreken uit angst voor wraakacties, ngo’s worstelen met strenge wetgeving. Ik roep iedereen op om te gaan stemmen om te laten zien dat mensenrechtenverdedigers ertoe doen,’ aldus minister Koenders.

De tien genomineerden van dit jaar zijn: Gisha (Israël/Palestijnse gebieden), Cordelia Foundation (Hongarije), Azza Soliman (Egypte), Ali Idrissa (Niger), Dina Meza (Honduras), Angélica Choc (Guatamala), Wang Quanzhang (China), Shahzad Akbar (Pakistan), Lottie Cunningham (Nicaragua), en Graciela Pérez Rodriguez (Mexico). Uit de top 3, die door publieksstemming wordt bepaald, kiest de minister van Buitenlandse Zaken de winnaar. De Mensenrechtentulp zal rondom 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, worden uitgereikt.

Vorig jaar ging de Tulp naar de Pakistaanse internetactiviste Nighat Dad die met haar stichting vrouwelijke internetgebruikers ondersteunt met onder andere digitale veiligheidstrainingen en een Cyber Harassment Helpline.

De online stemronde duurt van maandag 28 augustus 12.00 uur tot en met woensdag 6 september 23.59 uur.

Nominatieperiode Mensenrechtentulp 2017 gestart

Vanaf vandaag staat de nominatie open voor de Mensenrechtentulp 2017. Tot en met 24 april kan iedereen een kandidaat voordragen. Het nominatieformulier vindt u hier. 

De Mensenrechtentulp is de mensenrechtenprijs van de Nederlandse regering. Rondom de internationale dag van de mensenrechten, 10 december, reikt de Minister van Buitenlandse Zaken de prijs en het bijbehorende bronzen beeldje van de Mensenrechtentulp uit aan de winnaar. ‘In een tijd waarin mensenrechten onder druk staan, is steun voor mensenrechtenverdedigers meer dan ooit belangrijk. Mensenrechtenverdedigers dragen dagelijks bij aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie. Zij zijn helden’, aldus minister Koenders.

De Mensenrechtentulp wordt jaarlijks uitgereikt aan moedige organisaties of personen die op een vernieuwende manier de mensenrechten in de wereld bevorderen. Het doel is hun waardevolle werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.  Buitenlandse Zaken werkt samen met Justice and Peace bij de selectie en ondersteuning van de winnaar.

De prijs heeft een waarde van 100.000 euro. Hiermee kan de winnaar zijn werk verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepasbaar maken. Op die manier komt de prijs ten goede aan meer mensen, op zoveel mogelijk plaatsen.

In 2016 is de Mensenrechtentulp toegekend aan de Pakistaanse internetactiviste Nighat Dad. Dad maakt zich sterk voor digitale rechten en de bescherming van (jonge) vrouwen en gemarginaliseerde groepen op sociale media.

De Mensenrechtentulp, een bronzen beeldje, in het zand.

Nighat Dad ontvangt Mensenrechtentulp 2016

De Mensenrechtentulp 2016 is toegekend aan de Pakistaanse internetactiviste Nighat Dad. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) reikt de prijs zaterdag 10 december, op de Dag van de Mensenrechten, in Den Haag aan haar uit.

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van de Nederlandse regering voor mensenrechtenverdedigers die zich op innovatieve wijze inzetten voor mensenrechten. Aan de prijs is een bronzen beeld en een bedrag van 100.000 euro verbonden om het mensenrechtenwerk van de winnaar uit te breiden.

Minister Koenders: ‘Mensenrechtenverdedigers zijn de helden van deze tijd. Ondanks de vele bedreigingen aan haar adres, strijdt Nighat Dad op innovatieve en unieke wijze voor betere naleving van mensenrechten in Pakistan. Dad is een pionier die praktische belemmeringen voor internettoegang wegneemt, met name gericht op vrouwen.’

Vrijheid van meningsuiting staat onder druk in Pakistan; (digitale) vrijheden van burgers en maatschappelijke organisaties worden steeds verder ingeperkt. Dad maakt zich sterk voor digitale rechten en de bescherming van (jonge) vrouwen en gemarginaliseerde groepen op sociale media. Met deze prijs wil Koenders de vrijheid van internetgebruikers en vrouwen in het bijzonder een steun in de rug geven.

Dad heeft in 2012 de Digital Rights Foundation opgericht. Deze stichting ondersteunt vrouwelijke internetgebruikers, bijvoorbeeld met digitale veiligheidstrainingen, bewustwordingscampagnes en de nieuw ontwikkelde Cyber Harassment Helpline. Door haar aanpak is Dad in staat vrouwen in heel Pakistan te bereiken, ook in de moeilijk bereikbare gebieden.

Mensenrechten vormen de hoeksteen van het buitenlandbeleid van Nederland. Het werk van Dad sluit aan bij twee prioriteiten van dat beleid: vrijheid van meningsuiting, waaronder internetvrijheid, en het bevorderen van gelijke rechten voor vrouwen.

The Human Rights Tulip in the grass.

Laatste 3 kandidaten Mensenrechtentulp 2016 bekend

De drie overgebleven kandidaten van de Mensenrechtentulp zijn bekend. De Minister van Buitenlandse Zaken kiest uit deze drie de winnaar.

Tijdens de publieke stemronde zijn meer dan 50.000 stemmen uitgebracht. De drie publieksfavorieten zijn: Nguyen Quang A uit Vietnam, Nighat Dad uit Pakistan en El Nadim Centre uit Egypte.

De Minister van Buitenlandse Zaken zal uiteindelijk de winnaar kiezen. De prijs zal worden uitgereikt op 10 december, internationale dag van de mensenrechten.

De winnaar ontvangt, naast het bronzen tulp beeldje, een prijs ter waarde van € 100.000. €75.000 om het werk uit te breiden en €25.000 voor training. Hiermee kan de winnaar zijn of haar idee verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepasbaar maken. Op die manier komt de prijs ten goede aan meer mensen, op zoveel mogelijk plaatsen.

Stemming voor de Mensenrechtentulp 2016 is geopend

Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op een van de 10 genomineerden voor de Mensenrechtentulp 2016. Kies hier tot en met 7 september een favoriet.

De nominatieronde heeft 91 inzendingen opgeleverd uit diverse regio's in de wereld. Hieruit zijn 10 kandidaten geselecteerd op wie nu gestemd kan worden.

De Mensenrechtentulp is een prijs voor mensenrechtenverdedigers die op innovatieve wijze werken. De prijs is bedoeld om mensenrechtenverdedigers  en organisaties te ondersteunen, hun werk zichtbaar te maken en om anderen te inspireren. Het Ministerie van Buitenlandse Zakenwerkt samen met Justice and Peace aan de selectie van genomineerden en ondersteuning van de uiteindelijke winnaar.

Op de internationale dag van de mensenrechten, 10 december, reikt minister Koenders (Buitenlandse Zaken) de prijs en het bijbehorende bronzen beeldje van de Mensenrechtentulp uit aan de winnaar. ‘Mensenrechtenverdedigers dragen bij aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie in hun land en komen op voor gelijke rechten voor iedereen. Zij strijden vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, en worden veelal kritisch aanschouwd door hun eigen regering. Alle tien genomineerden doen heel belangrijk werk. Ik roep iedereen op om te gaan stemmen om te laten zien dat mensenrechtenverdedigers ertoe doen’, aldus minister Koenders.

De tien genomineerden zijn: Mwatana Organization for Human Rights (Jemen), Pierre Claver Mbonimpa (Burundi), Nighat Dad (Pakistan), El Nadim Centre (Egypte), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Mexico), Native Community of Santa Clara de Uchunya (Peru), Centro Prodh (Mexico), Nguyen Quang A (Vietnam), Nahid Gabralla (Sudan) en Lade (Libanon). Uit de top 3, die door publieksstemming wordt bepaald, kiest minister Koenders de winnaar.

Aan de prijs is een geldbedrag van 100.000 euro gekoppeld. Hiermee kan de winnaar zijn werk uitbreiden zodat de prijs ten goede komt aan meer mensen, op zoveel mogelijk plaatsen.

De online stemronde duurt van maandag 29 augustus 12.00 uur tot en met woensdag 7 september 23.59 uur. 

Nominatie Mensenrechtentulp 2016 gestart

Vanaf vandaag staat de nominatie open voor de Mensenrechtentulp 2016. Tot en met 5 juni kan iedereen een kandidaat voordragen, via www.humanrightstulip.nl.

De Mensenrechtentulp is de mensenrechtenprijs van de Nederlandse regering. Rondom de internationale dag van de mensenrechten, 10 december, reikt minister Koenders (Buitenlandse Zaken) de prijs en het bijbehorende bronzen beeldje van de Mensenrechtentulp uit aan de winnaar. ‘In een tijd waarin mensenrechten onder druk staan, is steun voor mensenrechtenverdedigers meer dan ooit belangrijk. Mensenrechtenverdedigers dragen dagelijks bij aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie. Zij zijn helden’, aldus de minister.

De Mensenrechtentulp wordt jaarlijks uitgereikt aan moedige organisaties of personen die op een vernieuwende manier de mensenrechten in de wereld bevorderen. Het doel is hun waardevolle werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.  Buitenlandse Zaken werkt samen met Justice and Peace bij de selectie en ondersteuning van de winnaar.

De prijs heeft een waarde van 100.000 euro. Hiermee kan de winnaar zijn werk verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepasbaar maken. Op die manier komt de prijs ten goede aan meer mensen, op zoveel mogelijk plaatsen.

Winnaar Mensenrechtentulp 2015

De winnaar van de Mensenrechtentulp is IRA-Mauritania. In Mauritanië leven vele duizenden mensen onder omstandigheden die als moderne slavernij kunnen worden betiteld. Velen worden geboren en groeien op als deel van een huishouden zonder dat zij voor hun werk worden betaald. Ook worden zij vaak slecht behandeld. Bovendien zijn zij onder meer uitgesloten van grondbezit en van deelname aan onderwijs en politiek. Vrouwen en kinderen zijn het meest slachtoffer van deze misstand. IRA-Mauritania (Initiative for the Resurgence of the Abolitionist Movement Mauritania) vraagt nationaal en internationaal aandacht voor slavernij en steunt slachtoffers bij de opbouw van een nieuw leven.

Laatste zes kandidaten Mensenrechtentulp 2015 bekend

De zes overgebleven kandidaten voor de Mensenrechtentulp zijn bekend. De internationale jury onder voorzitterschap van Margaret Sekaggya, voormalig VN Speciaal Rapporteur voor de positie van mensenrechtenverdedigers, zal de laatste zes kandidaten nu gaan beoordelen.

Stemmen voor de Mensenrechtentulp 2015

Het stemmen voor de Mensenrechtentulp 2015 is begonnen. Van 9 tot 16 september is het mogelijk om hier te stemmen op de persoon of organisatie die volgens jou de Mensenrechtentulp verdient.
Op de internationale dag van de mensenrechten, 10 december, reikt minister Koenders (Buitenlandse Zaken) de prijs en het bijbehorende bronzen beeldje van de Mensenrechtentulp uit aan de winnaar. De prijs heeft een waarde van 100.000 euro. Hiermee kan de winnaar zijn werk verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepasbaar maken. Op die manier komt de prijs ten goede aan meer mensen, op zoveel mogelijk plaatsen