Dina Meza

Dina Meza

Functie
Honduras

Dina Meza werkt sinds 1989 als mensenrechtenverdediger en journalist in Honduras. Dina Meza is de een van de oprichters van PEN Honduras.

Haar inzet voor de mensenrechten heeft geleid tot de oprichting van het "Journalism and Democracy" project en de stichting van de Association for Democracy and Human Rights (ASOPODEHU). Haar werk richt zich op de verdediging van de vrijheid van meningsuiting van journalisten, social communicators, LGBTI’ers, jongeren, vrouwen en inheemse personen. Dina Meza is erin geslaagd om deze onderwerpen aan het licht te brengen via haar digitale krant www. pasodeanimalgrande.com. Op deze website publiceert Dina Meza verhalen, onderzoeken en nieuwsberichten over mensenrechten waardoor mensenrechtenschendingen zichtbaarder worden. In sommige maanden hebben meer dan 30.000 personen de website bezocht.

Door journalistiek met lobbywerk te combineren op het gebied van mensenrechten heeft Dina Meza zichzelf gepositioneerd als een gerespecteerde mensenrechtenverdediger.

Als journalist werkt Dina Meza in een complexe omgeving. Zij wordt geconfronteerd met surveillance, onderzoeken, lastercampagnes en andere bedreigingen. Daarnaast wordt haar online communicatie in de gaten houden. Ze blijft echter de kwetsbare groepen mensen helpen die de bedreigingen ondervinden. Daarnaast heeft Dina Meza ondersteunende netwerken opgericht om solidariteit te vergroten voor mensen die problemen ondervinden met de toegang tot justitie in Honduras, onder andere voor journalisten, social communicators, LGBTI’ers, jongeren, vrouwen en inheemse personen.

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Links:

Website

Video 1

Video 2