Wang Quanzhang

Wang Quanzhang

Functie
China

Wang Quanzhang streeft naar betere bescherming van mensenrechten in China. Dhr. Wang biedt juridische hulp in individuele gevallen en zet zich daarnaast in voor het openbare belang voor de fundamentele bescherming van mensenrechten.

Wang Quanzhang heeft een unieke manier om juridische hulp te verlenen. Hij combineert de juridische grondslag met bepleiten via social media om aandacht te trekken naar de tekortkomingen in het Chinese recht. Hij lobbyt dat de bescherming van mensenrechten in China onvoldoende is en maakt zich sterk voor verandering. Hij traint en werkt samen met andere mensenrechtenadvocaten, lokale 'barefoot'-advocaten en slachtoffers om een ​​sociale beweging te ontwikkelen. Wang Quanzhang is de oprichter van een systeem van rechtshulpstations waarin pro-bono-rechtshulp wordt verleend aan slachtoffers in hun thuisgemeenschappen. Via dit programma werden meer dan 1000 openbare belangenzaken ingediend, inclusief zaken die eisen voor wijzigingen in wet en/ of procedure op provinciaal niveau. Naast deze initiatieven heeft Wang Quanzhang het urgente actieprogramma ontwikkeld, waarin een infrastructuur is opgenomen die advocaten en mensenrechtenverdedigers voorziet van  financiële ondersteuning. Zo institutionaliseert hij de steun voor de grotere gemeenschap.

Wang Quanzhang’s strijd om de bescherming van de fundamentele mensenrechten is niet onopgemerkt gebleven. De regering van China heeft hem als een bedreiging voor de nationale veiligheid gemarkeerd en hij is op 3 augustus 2015 verdwenen als één van de vele advocaten die tijdens de ‘709 Crackdown’ zijn aangehouden. Op dit moment verblijft hij nog steeds in hechtenis voorafgaand zijn proces. Hij verkeert in ernstig gevaar, aangezien de regering van plan is hem te veroordelen voor misdaden tegen de nationale veiligheid. Zijn voortdurende geheime detentie en de ernst van zijn behandeling is waarschijnlijk ter vergelding van zijn weigering om een gedwongen bekentenis uit te spreken.

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.