Pierre Claver Mbonimpa

Pierre Claver Mbonimpa

Pierre Claver Mbonimpa is een pionier in het bepleiten van de mensenrechten in het leven in de gevangenis in Burundi.

Na vals te zijn beschuldigd van wapenbezit en een daaropvolgende gevangenisstraf van twee jaar in 1994, ervoer Pierre Claver Mbonimpa de slechte omstandigheden in de gevangenissen in Burundi uit eerste hand. Na vrijlating zette Pierre Claver in 1995 the Association for the Defence of Prisoner’s Rights (ABDP) op om de problemen waarmee Burundese gevangenen te maken hadden zoals het gebrek aan gezondheidszorg, de ontneming van het recht op familiebezoeken, slechte voeding en regelmatige afstraffingen aan te pakken. Het werk van de ABDP heeft bijgedragen aan een humanisering van de detentiefaciliteiten in Burundi.

Pierre Claver werd in deze periode geconfronteerd met de grotere mensenrechtenproblematiek in Burundi. Vervolgens werd door Pierre Claver in 2001 the Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons (APRODH) opgericht om naast het behartigen van de rechten van gevangenen ook te strijden tegen andere mensenrechtenschendingen zoals seksueel geweld en Gender Based Violence.

Pierre Claver heeft zijn werk verricht onder zware omstandigheden. Hij is meerdere malen gearresteerd en gevangengenomen, werd het slachtoffer van een moordaanslag en werd daarnaast geconfronteerd met de moord op zijn zoon en schoonzoon. Ook blijft de sociaal-culturele en politieke context in Burundi erg gespannen.

Dankzij de lobby en belangenbehartiging van Pierre Claver is de doodstraf in Burundi afgeschaft. Daarnaast wordt marteling als ondervragingstechniek bijna niet meer ingezet. Door de hulp die slachtoffers van seksueel geweld, Gender Based Violence en kinderen krijgen aangeboden is de rechtspositie van deze personen versterkt. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat het werk van Pierre Claver veel Burundezen ten goede komt.

---

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.