Nighat Dad

Nighat Dad

Nighat Dad richt zich op het bevorderen van het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting in Pakistan, met name voor vrouwen, gemarginaliseerde gemeenschappen en anderen wier mensenrechten in het bijzonder bedreigd worden. 

TIME magazine heeft Nighat Dad in 2015 verkozen tot een van de Next Generation Leaders voor het werk dat ze verricht op het gebied van het bevorderen van de internetvrijheid.  

Dad heeft in 2012 the Digital Rights Foundation opgericht. Deze organisatie richt zich op het bevorderen van de privacy en vrijheid van expressie van voornamelijk vrouwen, gemarginaliseerde gemeenschappen en anderen van wie de mensenrechten in het geding zijn in Pakistan. Dad zet zich in tegen Gender Based Violence en acties van bedrijven die mensenrechten schenden. De organisatie onderwijst personen, voornamelijk vrouwen, in de manier waarop ze kunnen reageren op intimidaties waarmee ze op het internet te maken krijgen. Ook journalisten en activisten profiteren van het werk van Dad. Daarnaast houdt Dad zich bezig met het voeren van publieke campagnes en het doen van onderzoek.

Dad verricht haar werk ook in de meer onstabiele regio’s van Pakistan. In deze gebieden heeft zij met veel tegenstand te maken, niet alleen van overheidsactoren, maar ook van non-gouvernementele actoren en delen van de bevolking die haar werk niet steunen. De maatregelen die de overheid neemt in de strijd tegen het extremisme hebben daarnaast nadelige gevolgen voor de privacy en de wijze waarop de bevolking communiceert aangezien ook de ‘gewone’ burger onder het toeziend oog van de overheid komt te staan. Ondanks dat Dad persoonlijk bedreigd is blijft ze zich sterk maken voor vrije en veilig communicatie waardoor individuen zichzelf kunnen ontplooien. 

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.