Nguyen Quang A

Nguyen Quang A

Nguyen Quang A toont de grenzen van de politieke vrijheden in Vietnam aan de hand van officiële regels en procedures.

In de nieuwe Vietnamese grondwet uit 2013 zijn mensenrechten voor Vietnamese burgers opgenomen.. In de realiteit bestaat er een discrepantie tussen de geschreven wetten en de praktijk. Nguyen Quang A legt deze pijnlijke tegenstrijdigheid bloot. In de praktijk worden vrijheden die in de grondwet zijn neergelegd in grote mate beperkt door administratieve procedures en repressieve maatregelen van de autoriteiten. Deze procedures moedigen zelfcensuur aan door de Vietnamese bevolking. Door (online) intimidatie en belemmeringen proberen de autoriteiten burgers te ontmoedigen en in discrediet te brengen die een beroep willen doen op zijn of haar rechten. Belangrijk om te weten is dat het uiten van onvrede uitzonderlijk is in Vietnam. Quang A weigert om toe te geven aan de impliciete en expliciete druk en zich over te geven aan zelfcensuur. Quang A probeerde zich dit jaar kandidaat te stellen voor de verkiezing van de Nationale Assemblee. Het feit dat hij niet door de selectieprocedure kwam riep terechte vragen op over de mate van democratie in Vietnam. Quang A heeft in toenemende mate te maken metintimidaties. Zo wordt hij belemmerd in zijn vrijheid van beweging, worden zijn familieleden geïntimideerd, en is hij recentelijk verschillende keren tijdelijk vastgehouden.

Het werk van Quang A wordt steeds zichtbaarder in de onofficiële media in Vietnam en toont zijn grote moed. Mr Quang A is in staat om grote groepen jonge mensen te inspireren door zijn activiteiten online en offline. De manier waarop hij een beroep doet op zijn rechten creëert meer ruimte voor andere burgers om hetzelfde te doen. Dit bewerkstelligt een toenemende kans op respect voor mensenrechten in het hele land.

---

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen  standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.