Native Community of Santa Clara de Uchunya

Native Community of Santa Clara de Uchunya

De Shipibo gemeenschap van Santa Clara de Uchunya in de Peruaanse Amazone strijdt voor de bescherming van de traditionele bossen tegen vernietiging door palmoliebedrijven.

Nadat palmoliebedrijven in Peru meer dan 6000 hectare traditioneel woud van de Shipibo gemeenschap van Santa Clara de Uchunya uit de Peruaanse amazone hadden verwoest, slaagde de gemeenschap er in om de Peruaanse overheid de winning van palmolie te laten stoppen. De gemeenschap gebruikt al haar krachten om hun rechten over het woud terug te winnen en het gebied te herstellen, terwijl Peru in de top 5 staat van meest gevaarlijke landen ter wereld voor mensenrechten- en milieuactivisten. De successen van de gemeenschap worden tegengewerkt met steeds frequentere intimidaties en doodsbedreigingen gericht aan de leiders van de gemeenschap. Daarnaast worden de gemeenschapsleiders in de lokale media belasterd en ten onrechte verkeerd afgeschilderd. De Shipibo gemeenschap bestaat uit meer dan 500 personen en 80 families die in het gebied woonden dat nu voor een groot deel is verwoest.

De gemeenschap heeft besloten om op collectieve wijze weerstand te bieden tegen de palmoliebedrijven om zo de verantwoordelijkheid en representativiteit van hun strategieën gelijkmatig over de gemeenschap te verdelen. Aan de hand van parallelle maar aan elkaar verwante politieke, juridische en communicatieve strategieën spreekt de gemeenschap lokale, nationale en internationale actoren aan. Meerdere malen hebben de Shipibo succesvol en geweldloos gebieden bezet waar onrechtmatige ontbossing plaatsvond. Het lukte de gemeenschap in deze gevallen om lokale openbare aanklagers die zich bezighouden met het milieu bezoeken te laten brengen aan deze gebieden, werktuigen in beslag te nemen en zelfs de betrokken medewerkers te arresteren. Daarnaast beroept de gemeenschap zich op weinig bekende bepalingen uit de Peruaanse grondwet die erkennen dat de inheemse bevolking van Peru eigen vormen van rechtvaardigheid mag hanteren zolang het recht op leven en andere fundamentele mensenrechten niet in het geding komen.

---

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.