Lottie Cunningham Wren

Lottie Cunningham Wren

Functie
Nicaragua

Lottie Cunningham Wren maakt zich sterk voor de rechten van de inheemse volkeren van Nicaragua. Lottie Cunningham Wren streeft naar volledige erkenning van eigendomsgebruik en waarborging van het beheer van het traditionele landgoed en hun natuurlijke hulpbronnen.

Lottie Cunningham Wren is de Directeur van het Center for Justice and Human Rights of the Atlantic Coast of Nicaragua. Ze speelt een cruciale rol in de bescherming van de rechten van de inheemse bevolking. Ze heeft een substantiële bijdrage geleverd in de juridische procedure van de Awas Tingni gemeenschap tegen de staat Nicaragua in de Inter-Amerikaanse Commissie van Mensenrechten en was als expert onmisbaar voor de positieve uitkomst voor de gemeenschappelijke eigendom van de inheemse volkeren van Amerika. Daarnaast heeft Lottie Cunningham Wren een wetsvoorstel ingediend en goedgekeurd gekregen, genaamd Wet Nr. 445 van de autonome regio's van de Atlantische kust van Nicaragua en van de Bocay, Coco, Indiase en Corn Islands. Deze wet bepaalt de rechtsgrondslag voor volledige erkenning van het gebruik en beheer van eigendomsrechten van traditionele landen en hun natuurlijke hulpbronnen. Naast haar bijdragen in gerechtelijke procedures, werkt Lottie Cunningham Wren ook actief samen met inheemse leiders en kolonisten om het proces van afbakening van gemeentelijke gebieden, inheemse en afro-afstammende gebieden aan de Caribische kust in Noord-Nicaragua te bevorderen en te ondersteunen. Lottie Cunningham Wren draagt door middel van emancipatie op lokaal niveau rechtstreeks bij tot het versterken van de capaciteit van inheemse gemeenschappen.

Lottie Cunningham Wren is al meer dan twintig jaar actief op het gebied van collectieve mensenrechten van inheemse volkeren. Haar grote succesratio komt door haar strategische manier van procesvoering en haar vastberadenheid om niet op te geven. Tijdens haar werk heeft Lottie Cunningham Wren te maken met directe bedreiging, laster en intimidatie. Haar doorzettingsvermogen heeft onder meer geleid tot betere garanties in de wetgeving op natuurlijke hulpbronnen en zelfbeschikking van betwiste gebieden in het voordeel van de inheemse bevolking.

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Links:

Website

Video 1

Video 2