Lade

Lade

LADE is een Libanese NGO die druk op de Libanese regering uitoefent voor het organiseren van de gemeente-, parlements- en presidentsverkiezingen.

In een situatie van algemene politieke verlamming in Libanon, die deels is veroorzaakt door de gevolgen van de oorlog in Syrië, is het de Lebanese Association for Democratic Elections (LADE) gelukt om succesvol te focussen op de noodzaak van eerlijke verkiezingen. Door de oorlog in Syrië is de politieke verdeling in Libanon vergroot. Libanon heeft al twee jaar geen president en beschikt over een slecht functionerend parlement. Publieke onvrede met de Libanese overheidsdiensten heeft daarnaast geleid tot grote protesten. LADE heeft een succesvolle rol gespeeld in deze omstandigheden door het lanceren van een mobiele app waardoor de Libanese bevolking betrokken werd bij het verkiezingsproces. Daarnaast kon de bevolking schendingen (zoals steekpenningen en druk op kiezers) doorgeven bij stembureaus.

Een grote uitdaging in de Libanese staatsinrichting zijn de traditionele houdingen ten opzichte van het verkiezingsproces en de inmenging van politieke besluitvormers op het kiesgedrag van de individuele kiezer. Het creëren van mogelijkheden, waardoor burgers in staat worden gesteld om kennis te verkrijgen over hervormingen en veranderingen in het publieke beleid, wordt door LADE ingezet als een middel om de kloof tussen de politieke elite en de burgers te verkleinen. LADE probeert jongeren met succes bij de politiek te betrekken door het gebruik van moderne technologie. Door de uitgevoerde druk hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden in Libanon. De mobiele app heeft de potentie om als voorbeeld te dienen voor andere verkiezingsprocessen in andere delen van de Arabische wereld en daarbuiten.

---

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.