Cordelia Foundation

Cordelia Foundation

Functie
Hongarije

De Cordelia Foundation for the Rehabilitation of Torture Victims verleent sinds 1996 alomvattende psychosociale steun aan asielzoekers en vluchtelingen in Hongarije.

In afwezigheid van een effectief staatsmechanisme om dit probleem aan te pakken, is Cordelia de enige organisatie in Hongarije die zorg biedt aan asielzoekers en vluchtelingen. De huidige asielsituatie in Hongarije is zeer wisselvallig, snel veranderend en steeds moeilijker voor asielzoekers en de organisaties die met hen werken. Dit komt voornamelijk door de maatregelen die de Hongaarse regering sinds 2015 heeft genomen zoals: de bouw van een hek langs de zuidelijke grens, de criminalisering van het illegaal overschrijden van het grenshek en de sluiting van alle open asielcentra. Een extra moeilijkheid waarmee Cordelia geconfronteerd wordt is dat de door de ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekte nationale subsidies van de EU worden teruggehouden.

De focus van Cordelia's werkzaamheden zijn het identificeren en adequaat behandelen van de slachtoffers van marteling, verkrachting of andere extreme vormen van geweld. Cordelia's psychiaters, psychologen en non-verbale therapeuten verlenen asielzoekers en begunstigden van internationale bescherming met individuele, groeps-, familie-, mondelinge en niet-verbale therapieën en, indien nodig, psychiatrische behandelingen.

De deskundigen van Cordelia hebben verschillende vooraanstaande methoden ontwikkeld en aangenomen om de geestelijke gezondheidsproblemen van asielzoekers en vluchtelingen zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden. Deze therapieën omvatten individuele psychotherapieën (zoals cognitieve therapieën, Eye Movement Desensitisation en Reprocessing Therapy) en verschillende vormen van familie- en groepstherapieën (zoals therapieën die elementen van kunst, muziek, beweging en psychodrama combineren).

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Links:

Website