Ali Idrissa

Ali Idrissa

Functie
Niger

Ali Idrissa is een mensenrechtenverdediger die strijdt tegen corruptie en zijn leven heeft gewijd aan het duurzaam beheer van natuurlijke grondstoffen in Niger. Hij probeert te zorgen dat de natuurlijke grondstoffen in Niger worden beheerd in het belang van en in het voordeel van de mensen in Niger.

Hij zet zich in voor een oplossing voor de zogenaamde 'resource-curse', het slechte beheer van de natuurlijke grondstoffen. Terwijl Niger's uranium de Eiffeltoren en een op de drie huishoudens in Frankrijk verlicht, heeft negentig procent van de huishoudens in Niger geen toegang tot elektriciteit. Zijn campagne ‘Don’t touch my uranium’ heeft gemeenschappen, artiesten, parlementariërs en het internationaal maatschappelijk middenveld gemobiliseerd om campagne te voeren voor goed bestuur in de gas-, olie- en mijnbouwsector, met name van de Franse nucleaire gigant Areva. Terwijl Ali Idrissa zijn strijd voortzet, heeft zijn werk geleid tot een nieuwe Mijnbouwwet (2006), een nieuwe grondwet (2010) waarin staat dat natuurlijke hulpbronnen tot de mensen behoren en felle contractuele heronderhandelingen tussen 2013 en 2015.

Er heerst politieke instabiliteit in Niger. Tijdens zijn werk wordt Ali geïntimideerd. Daarnaast is hij ook gearresteerd als het gevolg van zijn werkzaamheden. Vanwege corruptieschandaal dat de ‘Uraniumgate’ werd genoemd, hebben Ali Idrissa en andere leiders van het maatschappelijk middenveld een wettelijke klacht ingediend tegen X om de autoriteiten te onderwerpen om te onderzoeken. Dit heeft de bedreigingen versterkt en de mobiliteit van Ali Idrissa ernstig beperkt. Er zijn daarom voor hem en zijn familie verhoogde beveiligingsmaatregelen ingesteld om hun veiligheid te kunnen waarborgen. Toch geeft Ali Idrissa zijn dappere strijd niet op.

Dit profiel is gebaseerd op de informatie uit het nominatieformulier.   

De ingenomen standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Links:

Website

Facebook

Video 1 

Video 2