Nighat Dad ontvangt Mensenrechtentulp 2016

De Mensenrechtentulp 2016 is toegekend aan de Pakistaanse internetactiviste Nighat Dad. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) reikt de prijs zaterdag 10 december, op de Dag van de Mensenrechten, in Den Haag aan haar uit.

The Human Rights Tulip in the grass.

De Mensenrechtentulp, foto: Aad Meijer/Newsroom BZ

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van de Nederlandse regering voor mensenrechtenverdedigers die zich op innovatieve wijze inzetten voor mensenrechten. Aan de prijs is een bronzen beeld en een bedrag van 100.000 euro verbonden om het mensenrechtenwerk van de winnaar uit te breiden.

Minister Koenders: ‘Mensenrechtenverdedigers zijn de helden van deze tijd. Ondanks de vele bedreigingen aan haar adres, strijdt Nighat Dad op innovatieve en unieke wijze voor betere naleving van mensenrechten in Pakistan. Dad is een pionier die praktische belemmeringen voor internettoegang wegneemt, met name gericht op vrouwen.’

Vrijheid van meningsuiting staat onder druk in Pakistan; (digitale) vrijheden van burgers en maatschappelijke organisaties worden steeds verder ingeperkt. Dad maakt zich sterk voor digitale rechten en de bescherming van (jonge) vrouwen en gemarginaliseerde groepen op sociale media. Met deze prijs wil Koenders de vrijheid van internetgebruikers en vrouwen in het bijzonder een steun in de rug geven.

Dad heeft in 2012 de Digital Rights Foundation opgericht. Deze stichting ondersteunt vrouwelijke internetgebruikers, bijvoorbeeld met digitale veiligheidstrainingen, bewustwordingscampagnes en de nieuw ontwikkelde Cyber Harassment Helpline. Door haar aanpak is Dad in staat vrouwen in heel Pakistan te bereiken, ook in de moeilijk bereikbare gebieden.

Mensenrechten vormen de hoeksteen van het buitenlandbeleid van Nederland. Het werk van Dad sluit aan bij twee prioriteiten van dat beleid: vrijheid van meningsuiting, waaronder internetvrijheid, en het bevorderen van gelijke rechten voor vrouwen.